Mondkapjesnodig.nl

Header horizontal mondkapejs

Maak ons nuttig tijdens de Coronacrisis

Het nieuwe decennium is pas amper gestart als in januari het Coronavirus zich zodanig verspreidt in China dat het wereldnieuws wordt. Eind februari wordt de eerste besmetting in Nederland vastgesteld en vanaf dat moment gaat het snel. Begin maart wordt er door de World Health Organisation verklaard dat we te maken hebben met een pandemie en Nederland treft maatregelen om een nationale crisis te voorkomen. In rap tempo worden noodplannen opgesteld maar als snel blijkt dat in geval van een grote uitbraak er niet genoeg middelen zijn voor zorgverleners. Waaronder een groot tekort aan mondkapjes.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is de run op mondkapjes groot. Hierdoor moeten zorgverleners soms onbeschermd patiënten helpen met alle besmettingsgevaar van dien. Omar zag vanuit zijn persoonlijke omgeving een grote vraag ontstaan naar mondkapjes in de zorgsector. Tegelijkertijd hoorde hij ook geluiden van partijen die er meer dan genoeg leken te hebben. Zo ontstond het idee om een tijdelijk platform op te richten waar vraag en aanbod elkaar makkelijker vindt en de uitwisseling van mondkapjes soepeler en sneller verloopt.

De focus ligt hierbij op kleinere lokale hulpverleners, in een poging hen te voorzien van mondkapjes. Met het platform willen wij in kaart brengen welke hulpverleners precies mondkapjes nodig hebben en waar deze juist beschikbaar zijn. Dat kan bij andere zorginstellingen, hulpverleners of bij particulieren zijn. Het mechanisme is eenvoudig, via het formulier op www.mondkapjesnodig.nl geven zorgverleners aan hoeveel en welke mondkapjes er nodig zijn en vullen particulieren en ondernemingen in hoeveel zij er beschikbaar hebben. Vervolgens worden vraag en aanbod door het platform aan elkaar gematcht. Aanbieder en aanvrager kunnen met elkaar afstemmen hoe de kapjes bij de zorgverlener terecht komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk afgestemd met ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) en organisaties die daarin samenwerken om ervoor te zorgen dat de mondkapjes terecht komen bij degenen die het op dat moment het meeste nodig hebben.

Met behulp van professionals uit ons netwerk die hun tijd wilden doneren aan dit initiatief werd er binnen vijf dagen een platform opgericht en een PR strategie opgetuigd. De situatie rondom het Coronavirus verandert dagelijks met een drastische snelheid, waardoor we snel moeten schakelen om de zorgsector spoedig te kunnen helpen. Vanuit alle kanten worden daarom alle zeilen bijgezet om dit platform zo snel mogelijk live te hebben. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan de situatie en maken we ons samen sterk tegen het virus.